Atlas sladkovodních krevet - 6. část

V tomto atlase, který je dělen do 6ti částí, dělím krevetky podle chovatelsky nejužívanějších charakteristik – podle barvy, případně velikosti (jak jsem popsal v prvním díle atlasu není toto dělení úplně správné, ale pro chovatele je pravděpodobně "nejčitelnější").

V šesté - poslední části atlasu jsou zařazeny velké krevety, které mají v dospělosti kolem 10 cm a nelze je tedy zaměnit s dalšími drobnějšími druhy.

Vyberte obrázek na serveru...Atya gabonensis - Na fotografii cca 20 cm velcí jedinci, asi největší běžněji chované filtrující krevety

Vyberte obrázek na serveru...Atyopsis moluccensis - Nejčastěji chovaná filtrující krevetka, na fotografii mláďata na skle a dospělci na keramickém stojanu.

Vyberte obrázek na serveru...Macrobrachium dayanum - na fotografii samec s výraznými klepety.

Vyberte obrázek na serveru...Macrobrachium lanchesteri - menší druh Macrobrachia, na fotografii požírá samici N. heteropoda.

Komentářů 0 | Přidat komentář | Chronologicky