Caridina show

Kolegům ze Slovenska ze svazu chovatelů Akvafit, zvláště pak příteli Jano Budaiovi patří velký krevetkářský dík od nás, bratrů z Moravy a Čech. Pustili se do zajímavé akce - Caridina show. Půjde především o přehlídku a soutěž pro všechny, kteří se zaregistrují a přihlásí své chovance do jedné z níže uvedených kategorií.


Nyní již informace, které kolegové zveřejňují:

CARIDINA SHOW Kysucké Nové Mesto 2012
28. – 30. 09. 2012


Termín: 28.-30. IX. 2012, od 08.°° do 18.°° hod.
Adresa: Kino Kysuca, Hviezdoslavova 765/8, 024 01 Kysucké N. Mesto
Príjem krevet: 27. 09. 2012 od 8.°° do 20.°° hod.
Transportná adresa: - osobné doručenie na adresu miesta konania výstavy.
- poštou, vlakom, prípadne kuriérom na adresu kontaktu.

Posudzovanie: 28. 09. 2012 od 9.°° hod.
Odovzdanie ocenení: 28. 09. 2011 od 16.°° hod.
Kontakt: Jan Budai, Veľká Okružná 15, 010 01 Žilina
Tel.: +421 903 518 238, e-mail: jan.budai1@gmail.com
Termín prihlášok: 24. 09. 2012


Kategórie:

1) Caridina cf. cantonensis Red Bee, triedy A a S
2) Caridina cf. cantonensis Black Bee, triedy A a S
3) Caridina cf. cantonensis Red Bee, triedy SS a SSS
4) Caridina cf. cantonensis Black Bee, triedy SS a SSS
5) Caridina cf. Cantonensis, Red Tiger / Blue Tiger
6) Caridina cf. Cantonensis, Black Tiger a nové modré varianty (tj kráľovská modrá)
7) Caridina cf. Cantonensis, Taiwan bee (King Kong, panda, červený rubín a červené víno)
8) Caridina cf. Cantonensis, Snow white / gold a Tchaj-wan bee červená / modrá
9) Caridina cf. Cantonensis, ďalšie stabilné odrody (divoká, super červená, plne červená a biela)
10) Caridina cf. Cantonensis, ďalšie nestabilné odrody (tiger bee, Pinto a ďalšie prechody)
11) Neocaridina cf. Heteropoda, červená (Sakura, čerešňa, oheň)
12) Neocaridina cf. Heteropoda, žltá (žltý oheň, žltý neón)
13) Neocaridina cf. Heteropoda iných odrôd (divoká, čokoládová, oranžová, čierna a Rili)


Počet kreviet v skupine:

Sada pozostáva z minimálne 4 kreviet a maximálne 7.
V čase hodnotenia kreviet, ak posudzovatelia zistia menší počet kreviet ako 4, kolekcia bude vylúčená zo súťaže. Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné nehody (smrť kreviet alebo iné), počas priebehu súťaže.


Nádrže v súťaži:

Nádrže / 20 litrov/ budú očíslované a pripravené pre každú zo súťažných kategórií. Každá sada kreviet, musí byť odovzdaná organizátorom v jednotlivých vreckách s nasledujúcimi písomnými informáciami: meno, bydlisko, kategória, odrody a triedy (pokiaľ možno). Údaje
musia byť napísané čitateľne a to nezmazateľnou fixkou. Vrecko sa otvorí pod dohľadom usporiadateľov a kolekcii sa pridelí výstavná nádrž, kde meno vystavovateľa nebude uvedené.

Meno vystavovateľa sa doplní až po vyhodnotení súťaže. Pokiaľ vystavovateľ nemôže nájsť spoľahlivého prepravcu, je potrebné kontaktovať organizátora a spoločne nájdeme vyhovujúce riešenie.
Organizátori si vyhradzujú právo, v prípade ak vystavovateľ nestanovil správnu kategóriu, túto zmeniť. Ak vystavovateľ s týmto rozhodnutím nebude súhlasiť, organizátor kolekciu vylúči zo súťaže.


Posudzovatelia:

Posudzovatelia budú z rôznych krajín a budú menovaní organizátormi. Každá kategória bude hodnotená dvomi posudzovateľmi, pričom nesmú posudzovať kategóriu v ktorom majú vlastné kolekcie alebo kolekcie svojich príbuzných.


Metódy posudzovania:

Výsledok súťaže bude stanovený podľa nasledujúcich hodnotiacich kritérií:
Kolekcia s najvyšším počtom bodov (súčet bodov získaných v hodnotení), bude víťaz kategórie. Cena bude udelená vždy víťazovi každej kategórie, ostatní dostanú diplom. Celkovým víťazom Caridina show sa stáva jeden z víťazov kategórií s najvyšším počtom súťažných bodov. V prípade rovnosti bodov, o celkovom víťazovi rozhodnú usporiadatelia.
Krevety v súťaži musia byť narodené a odchované u vystavovateľa, alebo ich musí vlastniť minimálne jeden rok.
Hodnotenie kolekcií začína 28.09.2012 o 9,00 hod. Pri hodnotení kolekcií bude zakázaný vstup návštevníkom. Výsledky súťaže budú vyhlásené 28.09.2012 o 16,00 hod a budú spojené s odovzdávaním cien víťazom.


Poplatok:

Táto súťaž sa koná bez poplatku.

Lehoty:

Kolekcie do súťaže musia byť doručené najneskôr do 18,00 hod. dňa 27.09.2012. Organizátori, po tomto termíne, neručia za prijatie do súťaže.
Uzávierka prihlášok je stanovená na 24.09.2012. Ak je počet prihlášok väčší ako maximálny počet výstavných nádrží, organizátor si vyhradzuje právo uzavrieť registráciu pred uvedeným termínom.


Nádrže:

Nádrže majú vodu, osvetlenie, okysličovanie, a substrát pre daný druh krevetky. Ak sa rozhodnete použiť vlastnú vodu, je potrebné to uviesť v prihláške.


Koniec súťaže a dražba:

Súťaž končí v nedeľu 30. septembra o 12.00 hodín. Nasleduje dražba vystavených kolekcií.
Vyvolávacia cena každej sady je 10 €. Výťažok bude rozdelený nasledovne:
50% z čiastky bude patriť účastníkovi, zatiaľ čo zvyšných 50% organizátorom súťaže, na pokrytie časti vynaložených nákladov.


ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:  AKVAFIT ŽILINA


Komentářů 0 | Přidat komentář | Chronologicky