Rili Shrimp a Orange Sakura

 Rili Shrimp a Orange Sakura - dvoubarevná a oranžová novinka druhu Neocaridina heteropoda


Neocaridina heteropoda je nejčastěji chovaným druhem sladkovodní krevety u nás. Předností tohoto druhu je především jeho nenáročnost (nevyžaduje dokonale nastavený akvarijní ekosystém). Původem je tato kreveta z jihovýchodní asie - Číny, Koreje a Taiwanu. Tvarem těla jsou krevety druhu N. heteropoda velmi podobné krevetám rodu Caridina, rostrum tohoto druhu je středně dlouhé, na dorsální straně pravidelně pilovité, z ventrální strany je několik nepravidelně rozmístěných rostrálních zubů (Obr. 1).

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 1: Na dorsální straně pravidelně pilovité rostrum N. heteropoda.

Původní forma tohoto druhu (Obr. 2) je většinou průhledná, při změně prostředí je schopna své pigmentové buňky přimět ke změně barvy a své zbarvení přizpůsobuje okolí.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 2: Původní forma N. heteropoda s „divokým“ zbarvením.

Tento proces je řízen neurohormonálně, může jít tím pádem o velmi rychlou, ale i velice zdlouhavou reakci. Je známo, že zbarvení krevet se odvíjí od rozmístění a množství pigmentových zrn v buňkách, které nazýváme chromatocyty (Obr. 3).

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 3: Červené chromatocyty – buňky určující barvu krevet.

Asi nejznámější barevnou varietou je N. heteropoda var. red (Obr. 4). Často slýcháme, že tato varieta je barevnou mutací původní formy tohoto druhu. To je samozřejmě pravda, pod pojmem mutace si ale běžný smrtelník představí Želvy Ninja. Takže co za touto často používanou frází stojí? Nic jiného než cílená selekce jedinců, kteří se od ostatních liší, v tomto případě, zbarvením. Pokud chovatel vybírá červenější jedince a ty dále mezi sebou množí a z nich zase vybírá ty červenější, jde o pozitivní výběr. V případě, že je populace malá a chovateli záleží téměř na každém jedinci, přistoupí chovatel k selekci negativní – odstraňuje z nádrže s krevetkami, které jsou zbarvené dle jeho představ, pouze nekvalitně zbarvené jedince.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 4: Samice Neocaridina heteropoda var. red.

Cílenou selekcí nejčervenějších jedinců vznikly populace, které jsou celé červené, obvykle nazývané Super red, nebo Sakura (Obr. 5). U těchto populací by se ani v potomstvu neměli vyskytovat jedinci s průhlednými skvrnami na těle či končetinách.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 5: Samice (Sakura) s vajíčky pod pleopodami. Vajíčka často jsou často přes intenzivní zbarvení krevet špatně vidět.

Mezi sytě červenými Sakurami, kde jsou i samci červení bez jakýchkoli skvrnek se občas vyskytli jedinci, kterým chyběla pigmentová zrna na poměřně velkých částech těla. Někdy tito jedinci vypadali, jako by měli červené pruhy. Těchto odchylek si všimli chovatelé ze Singapuru a cílenou selekcí vyšlechtili další varietu druhu N. heteropoda, kterou nazvali Rili Shrimp (Obr. 6).

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 6: Samice Rili Shrimp, při detailním pohledu je vidět zelenožluté sedlo (vaječníky s vajíčky).

V anglicky mluvících zemích se těmto krevetám ještě říká Two colored Sakura. Zbarvením je tato krevetka dle mého názoru ještě atraktivnější, než červeně zbarvení předchůdci. Dalo by se říci, že svým zbarvením alespoň trochu šlape na paty asi nejatraktivnějším drobným krevetkám – „Crystalkám“ taxonu Caridina cf. cantonensis. Vzhledově je Rili Shrimp opravdu krásná a po svých předcích zdědila nenáročnost na chov a odchov.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 7: Samec Rili Shrimp

Tyto vlastnosti dělají z dvoubarevné Sakury velice žádaný artikl, který se již nějakou dobu vyskytuje i na evropském trhu. Je otázkou času, kdy bude u Rili oficiálně stanoven grading podobně jako u „Crystalek“. U dvoubarevných jedinců většinou platí, že čím méně červených skvrn na průhledných částech a čím méně průhledných skvrn na červených částech, tím lepší třída. Sexuální dimorfismus je patrný – podobně jako u téměř všech druhů drobných sladkovodních krevet jsou samice větší a mají na hlavohrudi zelenožluté sedlo, které tvoří vajíčka ve vaječnících. U samců toto sedlo chybí (Obr. 7).

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 8: Samice Orange Sakura. Na rozdíl od samce je mohutnější a pod karapaxem má patrná nažloutlá vajíčka.

Mezi další novinky, se kterými se u nás setkáme ještě méně patří oranžově zbarvení jedinci N. heteropoda. Zbarvením připomínají oranžové krevetky Caridina propinqua, ale na rozdíl od nich nemají larvální stádia a nepotřebují ke svému vývoji mořskou vodu. Stejně jako ostatní variety N. heteropoda patří mezi nejméně náročné krevety. Samci jsou zbarveni velmi podobně jako samice, pouhým okem můžeme na samicích pozorovat za nažloutlá sedla vajíček ve vaječnících (Obr 8). Samci jsou vždy menší a gracilnější než samice (Obr. 9).

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 9: Samec Orange Sakura

V poslední době se u chovatelů v Singapuru a dalších asijských městech objevují ustálené černohnědé populace druhu N. heteropoda, obvykle označované jako Chocolate Shrimp. Jejich nároky na chov i odchov jsou dle dostupných informací stejné jako u jiných barevných variet tohoto druhu.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 10: Neocaridina zhangjiajiensis var. white.


Na závěr článku přidám jednu malou zajímavost. Každý krevetkář asi důvěrně zná bílé krevetky – Neocaridina zhangjiajiensis var. white, běžně označované jako „White Pearl“. Má protáhlé tělo, samice mají zářivě bílá vajíčka ve vaječnících (Obr. 10). Každý také jistě zná drobnou krevetku s lomeným tělem – Caridina simoni, která je proslulá svou řasožravostí (Obr. 11).

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 11: Caridina simoni, typicky zbarvená samice.

Velkým překvapením pro mne bylo, když jsem objevil ve svých nádržích s těmito krevetami bílého jedince se zářivě bílými vajíčky. Chvíli jsem si myslel, že se do akvárií s C. simoni dostaly nějaké White Pearl. Při detailním pohledu jsem ale zjistil, že tento jedinec má lomené tělo stejně jako C. simoni. Tento druh je znám tím, že se nekříží s žádnou krevetkou rodu Neocaridina, takže jsem vyloučil, že by to byla samice, která vznikla křížením. Jde s největší pravděpodobnostlí o barevnou odchylku či albinolitického jedince druhu C. simoni. Možná je jen otázkou času, kdy se někdo vrhne na selekci těchto jedinců a vznikne něco, jako Caridina simoni var. white. Atraktivní vzhled tato krevetka rozhodně má… (Obr. 12).

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 12: Lomené tělo je typické pro Caridina simoni, bílé zbarvení samice s vajíčky pod pleopodami je však velmi netradiční.

Komentářů 2 | Přidat komentář | Chronologicky

Jakub
08.02.2012 07:16:31

 Pěkné to jest.

odpovědět »

Johniiicek
31.01.2012 16:47:04

Super čtení a ta bílá na konci je parádní! 

odpovědět »