Caridina gracilirostris

V literatuře a na internetu ji můžeme najít ještě pod synonymy Caridina serratirostris a Palaemon scarletti. Často se skrývá pod názvy needlenose caridina, pinocchio shrimp, red nose shrimp či mosquito shrimp. Vzhledem ke své mírumilovné až bojácné povaze ji můžeme chovat se všemi druhy krevetek, které se nevyznačují zvýšenou agresivitou.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 1: Samec

Charakteristika druhu


Caridina gracilirostris je původem z Jihovýchodní Asie. Vyniká nad ostatními krevetkami svým dlouhým rostrem (protáhlý hrotovitý výběžek z hlavohrudi), díky kterému krevetka nese výše uvedená pojmenování. Jeho zbarvení je červené, ale v rámci této barvy proměnlivé – najdeme jedince s temně rudým i jen mírně načervenalým rostrem. Rostrum těchto krevetek je jemně a pravidelně pilovité na ventrální straně, nepravidelné větší hroty jsou umístěny na straně dorsální. Dalším znakem, který krevetku odlišuje od ostatních druhů je to, že má relativně dlouhé oční stopky, které oddělují oči od hlavy. Oči jsou světlé a při intenzivnějším osvětlení se lesknou. Tělo je průhledné, místy se mohou na těle a na ocasním vějířku objevovat červené, nebo hnědé až černé proužky. Dorůstá se velikosti 3 – 4 cm. Tělo je přibližně uprostřed lomené, což je pro rod Caridina velmi netypické. Tímto znakem se vyznačují spíše zástupci rodů Macrobrachium či Palaemon. Její malou nevýhodou je krátkověkost – většinou se uvádí délka života 1 – 2 roky, některé zdroje však uvádí délku života do jednoho roku.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 2: Samice s vajíčky ve vaječnících

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 3: Samice s vajíčky pod pleopodami

Chov


Při dodržení základních podmínek dobře zaběhnutého akvária bychom neměli mít s chovem tohoto druhu problém. Nádrž volíme v rámci miniakvárií pro krevetky spíše větší – tedy kolem 30 l. Teplota by neměla klesnout pod 20 ºC, při překročení 28 ºC hrozí úhyn. Přestože snáší téměř jakoukoli vodu, daří se jí lépe v tvrdší vodě s pH kolem 7. Chovám tyto krevetky několik měsíců i v brakické vodě a nečiní jim to žádné potíže. Salinita vody v brakické nádrži s dospělci by však neměla dlouhodobě překročit 15 ppt. Nároky na výměnu vody a celkovou hygienu v nádrži má podobné jako Caridina multidentata či barevné variety Neocaridina heteropoda. Nevyžaduje žádnou speciální stravu – kromě klasických krmiv pro krevetky můžeme přidávat spařené kopřivy, špenát, jakékoli granule obsahující rostlinnou složku, krmivo pro ryby a další potravu vhodnou do akvária. Pozor však na granule u kterých výrobci uvádějí byť jen stopové množství mědi. Ty mohou být pro bezobratlé živočichy jejich poslední večeří.
Jako téměř všechny drobné druhy krevetek má ráda společnost dalších jedinců svého druhu, takže v nádrži bychom jich měli mít alespoň 6 ks. Chováním je tato krevetka velmi mírná, nepozoroval jsem nikdy ani náznak agrese vůči ostatním druhům či jedincům stejného druhu. Má velmi zajímavý pomalý způsob plavání. Při srovnání s jinými krevetkami se velmi ladně a elegantně vznáší ve vodním sloupci. Při úleku však dokáže vyletět nad hladinu a v případě absence krycího skla, dopadnout velmi daleko od akvária. Tento jev není při odlovování těchto plachých krevetek ničím neobvyklým, takže doporučuji krevetku do síťky lapit již na dně a šikovně ji v síťce schovat aby se při přenosu neodrazila.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 4:  Oči na stopkách dávají krevetce zvláštní vzhled

Rozmnožování


Pohlavní dimorfismus je patrný. Samice jsou robustnější, v dospělosti mají pod karapaxem světlá nažloutlá vajíčka. Počet vajíček je oproti druhům s přímým vývojem velký. Při srovnání s ostatními druhy, u kterých se nachází larvální stádium je počet vajíček spíše malý, což můžeme pozorovat i pouhým okem. Zatímco u ostatních druhů s nepřímým vývojem jdou počty vajíček do tisíců, u tohoto druhu uvádí Heerbrandt a Lin (2006) 130 až 718 vajíček – záleží hlavně na velikosti samice. Po spáření a předání spermatoforů samice promíchá spermie s vajíčky a oplodněná vajíčka nalepí na pleopody. Zde se vajíčka vyvíjí. Vývoj trvá přibližně 2 - 3 týdny – je tedy poměrně rychlý. Během této doby samička vajíčka neustále prokysličuje a přihání k nim pomocí pleopod čerstvou vodu. Případná neoplozená vajíčka odstraňuje, aby nezplesnivěla a neznečistila či nenakazila zbytek snůšky. Ke konci vývoje vajíčka zprůhlední a my bychom měli mít připravenou nádrž na odchyt larev.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 5: Larva - stáří 1 den

Odchov larev


Larvy se líhnou přibližně 1 – 2 dny, sůl jim při líhnutí ve sladké vodě doplňovat nemusíme. Jakmile vidíme, že samička již žádná vajíčka pod nožkami nemá, můžeme přistoupit k odlovení larev do odchovné nádrže. Larvy jsou pozitivně fototropické, takže podobně jako u druhu Atyopsis moluccensis se mi osvědčilo umístit ke spodnímu rohu nádrže bodové světlo, ke kterému se larvy přiblíží a zde je odsaju hadičkou. Nádrž na odchov larev chystáme s větším předstihem, aby se stačila zaběhnout. Salinita v nádrži by pro úspěšný odchov měla být 15ppt, používám sůl určenou do mořských akvárií. Teplotu udržuji mezi 26 ºC a 28 ºC. Filtruji klasickým biomolitanovým filtrem napojeným na vzduchovací motorek. Osvětlení volím stejně intenzivní jako u larev Atyopsis moluccensis (0,5W/l s 12h periodou). Strategie osvětlení z boku se osvědčuje i u těchto larev – opět se na stěně u světla tvoří více řasy a pozitivně fototropické larvičky si tak ve chvílích, kdy nekrmíme mohou nalézt svou potravu zde.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 6: Týden stará larva - jsou již patrné delší cephalopody směřující před hlavu

Krmení


Strategii krmení volím opět stejnou jako u larev A. moluccensis – mixovaná živočišná strava, spirulinové tabletky a řasy ze sklenic s mořskou vodou, které jsou umístěny na okně. Opět platí pravidlo, že překrmit a zkazit vodu je jednoduché, kdežto umořit život v akváriu hlady je téměř nemožné.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 7: Týden stará larva - shora - jsou patrné červené skvrnky a proužky na těle i ocasním vějířku

Vývoj


Larvy Caridina gracilirostris se vyvíjí velmi rychle. Zezačátku mají velké černé oko, zbytek těla je na rozdíl od larev A. moluccensis průhledný bez jakýchkoli skvrn či proužků. Do týdne jsou larvy velké cca 5 mm. Stále zůstávají více méně průhledné, při pohledu shora můžeme na těle i ocasním vějířku pozorovat načervenalé skvrnky a proužky. Oči již také mírně odstávají jako u dospělců. Při pohledu z boku lze pozorovat na ventrální straně larvičky delší cephalopody směřující před hlavu. Rostrum zatím dlouhé není. Za dva až tři týdny můžeme v nádrži pozorovat mladé krevetky. Krevetky již mají dlouhé rostrum a jsou to věrné kopie svých rodičů, v juvenilním stadiu samozřejmě nemůžeme jednoduše rozeznat pohlaví. V této fázi však krevetky zatím nepřemisťujeme do sladké vody – zatím si nevybudovali toleranci k sladké vodě. Přelovení můžeme uskutečnit až přibližně 70 dní od vylíhnutí, přičemž doporučuji v první fázi zředit vodu v odchovné nádrži tak, aby salinita byla 7 ppt. Po týdnu již můžeme malé krevetky přelovit do sladkovodní nádrže k jejich rodičům.

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 8: Rostrum - na dorsální straně je vidět velké zuby, na ventrální straně záčíná jemnější pilování

Vyberte obrázek na serveru...Obr. 9: Juvenilní jedinec je již věrnou kopií rodičů

Závěrem bych chtěl čtenáře zajímající se o vývoj larev a odchov tohoto druh krevetky upozornit na velmi zajímavou publikaci, z níž jsem čerpal před prvními odchovy Caridina gracilirostris a která poskytuje podrobný popis experimentů s larvami tohoto druhu. Jedná se o publikaci Heerbrandt a Lin (2006) - Larviculture of Red Front Shrimp, Caridina gracilirostris (Atyidae, Decapoda). Tito odborníci zkoušeli mimo jiné i vliv salinity a teploty vody na úspěšnost odchovu larev. Nejlepších výsledků (cca 90% úspěšnost odchovu) dosahovali při salinitě 15 ppt a teplotě 27 ºC. Tyto podmínky, jak jsem uvedl se snažím dodržet i ve svých nádržích, nicméně nedosahuji tak úspěšných odchovů, jaké popsali oni. Zřejmě je třeba dodržet i dávky a typ krmení, případně i další faktory, které nepopisují. Z jedné snůšky odchovám přibližně stený počet jedinců jako u odchovů larev Atyopsis moluccensis – tedy cca 10 – 15 jedinců z jedné snůšky, což je v případě tohoto druhu úspěšnost do 10 %.
Krevetky druhu Caridina gracilirostris patří, myslím neprávem, mezi druhy, které se v našich akváriích nevyskytují tak často, jak by si zasloužily. Není sice pestrá, ale je velmi nenáročná a co se týče velikosti, předčí všechny druhy rodu Neocaridina i většinu krevetek rodu Caridina.

Komentářů 12 | Přidat komentář | Chronologicky

Michaela Vašíčková
24.11.2019 23:57:38

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, hledala jsem si informace o tomto druhu krevetky na více webech a narazila jsem na různou délku jejich života. Vy tu uvádíte poměrně krátký věk, ale několikrát jsem už četla, že se dožívají až šesti let. Jak to teda je? Děkuji za odpověď. M. Vašíčková

odpovědět »

Jiří Libus (správce stránek)
25.11.2019 12:32:07

 Dobrý den,
osobně jsem nezaznamenal nikde v literatuře či v dostupných zdrojích, že by o těchto krevetách někdo psal, že se dožívají déle než 3 roky. Obvykle se udává 1,5 - 3 roky. Moje odchovy i ty krevety, které jsem měl se dožívali většinou do těch 2 let. Pokud to uvedu jednoduše - dám-li i nyní do googlu heslo "Caridina gracilirostris lifespan" nenajdu žádný zdroj, který by psal o Vámi uváděných šesti letech apod.
Nemohu to samozřejmě tvrdit na 100%, ale myslím, že déle než 3 roky se opravdu nedožívá.

Hezký den, J. Libus. 

odpovědět »

Michaela Vašíčková
25.11.2019 22:04:32

 Dobrý den, děkuji Vám za odpověď. Myslela jsem si to, ale zmátla mě prodejní stránka Shrimp.cz tam konkrétně píší u tohoto druhu: "Samci jsou menší než samičky a mohou se dožít až šesti let." Ale nemají tam možnost dotazů, tak jsem hledala dál a narazila jsem na Vaši stránku, mimochodem ne poprvé, a opět mi velice pomohla.
Moc děkuji za Vaši reakci a pro zajimavost jsem Vám tu vložila odkaz matoucího popisu délky života těchto krasavců.
 www.shrimp.cz/caridina-gracilirostris
Hezký den, M. Vašíčková

odpovědět »

Jiří Libus (správce stránek)
26.11.2019 08:31:23

 Díky za objasnění a odkaz. Tak tam to opravdu je, ale je to jediný zdroj co to takto uvádí, takže jde asi jen o překlep.
Hezký den, J. Libus

odpovědět »

Tomáš
18.12.2018 07:59:09

Dobrý den,
na zahraničních webech jsem u této krevetky opakovaně našel informaci, že pro dlouhodobý chov potřebuje braktickou vodu, jak jste psal, snaší široké rozpětí vody, ale údajně ve sladké po několika týdnech hyne. Jak to tedy je? Protože tyto krevetky jsou všechno importy, je to závislé na lokalitě odchytu? Zatím je mám s Neocaridinami ve vodě s vodivostí 350uS/cm.

odpovědět »

Jiří Libus
18.12.2018 08:21:16

 Dobrý den, všechny krevety tohoto druhu, co jsem měl, tak žily dlouhodobě ve sladké vodě (podobně jako třeba Neocaridiny). Nikdy jsem se ani nesetkal s nikým, kdo by to, co píšete tvrdil a to si troufám říci, že jsem potkal opravdu hodně chovatelů krevet. Není důvod se obávat, že by ve sladké vodě po několika týdnech hynuly z důvodu, že potřebují brakickou... Tu potřebují jen v případě, že chcete udržet na živu jejich larvy.
JL.

odpovědět »

Lukáš
01.09.2018 16:57:48

Dobrý deň,

rád by som sa opýtal, je možné chovať tieto krevetky spolu s Caridina Japonica?

Ďakujem za odpoveď.

odpovědět »

Jiří Libus (správce stránek)
03.09.2018 09:27:57

 Dobrý den, určitě je to možné - svými nároky jsou si podobné a ani jeden z druhů není vyloženě agresivní.JL.

odpovědět »

Petr Brezina
22.08.2017 10:12:36

 Dobry den prodavate taky tento druhej krevetky rad bych se optal Na posilani do zahranici specialne do norska?
Protoze tady trh je velmi omezen vyberem v podstate ceho koliv.Dekuji vam za odpoved.

odpovědět »

Jiří Libus (správce stránek)
22.08.2017 15:05:04

 Dobrý den, C. gracilirostris teď dlouhodobě nemáme a asi ani nechystáme doplnit. Co se týče zasílání do Norska, tak je to možné - můžeme se domluvit po mailu, jen počítejte s poměrně vysokým poštovným... Podle objednávky bych Vám napsal cenu - vše se odvíjí od hmotnosti zásilky.

odpovědět »

Brona Haken
04.10.2014 17:24:03

zdravim,muzu se zeptat na par drobnosti? jestli jsem navod na odchov pochopil spravne, odchycene larvy davam rovnou do slane vody 15ppt? pripadne je mozne samici kratkodobe presunout do slane vody, nechat "vyklepat" vajicka a presunout zpet do sladke vody... a posledni, 27 st. po celou dobu odchovu? diky, at se dari
 

odpovědět »

Jiri Libus
05.10.2014 15:06:26

 Ano, larvy mohou prijit hned do brakicke vody, bez postupneho zvykani apod. Davat samici s vajicky do jine vody, nez na kterou je zvykla je trochu risk, ale urcite i dospelci dlouhodobe snasi brakickou vodu, takze s vodou mit problem nebude - spise by mohla mit problem s tou rychlou zmenou parametru vody a mohla by se napriklad svlect, coz by zpusobilo smrt vajicek...
At se s chovem dari, JL.

odpovědět »