Neocaridina heteropoda

Průhledná kreveta, někteří jedinci se občas mohou zbarvit do hněda. Nenáročný druh na chov i odchov, je vhodná pro začátečníky.

Teplota: 20 - 28 ºC

Neocaridina heteropoda je původní druh, ze kterého byly vyšlechtěny další barevné variety. Samice nosí ve vaječnících obvykle tmavá vajíčka. Oplozená vajíčka pod pleopodami mají barvu také tmavší, s vývojem zárodků je barva světlejší.


Chov

Základní podmínkou je dobře fungující zaběhlé akvárium. Krevety tohoto druhu jsou velmi adaptabilní a odpustí mnoho omylů. Jsou proto velmi vhodné pro krevetkáře - začátečníky. Nevyžaduje měkkou či tvrdou vodu a je schopna žít opravdu téměř v jakékoli ekologicky stabilnější nádrži. Vyhovují jí teploty 20 - 26 °C. Teploty nad 28 °C jsou pro krevetky celého rodu Neocaridina přinejmenším nevhodné.
Stejně jako u ostatních drobných druhů krevet, soužití s rybami je problematické. Do společnosti těchto krevet volíme velmi malé a mírumilovné druhy jako jsou Heterandria formosa, Danio margaritatus, Neoheterandria elegans apod. Větší druhy mohou být zvláště mladým jedincům nebezpečné. Záleží však na mnoha okolnostech chovu, především na prostředí nádrže, ve které krevety žijí. V hustě zarostlé nádrži budou drobné krevety lépe unikat predátorům, než v nádrži bez úkrytů. Osobně jsem viděl i akvária s krevetami, ve kterých žily parmičky, rasbory i terčovci. Podíváme-li se na velikost terčovců a jejich nároky na teplotu vody, je jasné, že tento druh krevetky opravdu vydrží vše.


Odchov

Podobně jako u chovu, je základem odchovu dobře fungující nádrž. Před vylíhnutím jsou pod pleopodami patrná vajíčka, v nichž jsou při detailním pohledu vidět malá očka krevetek připravených k vylíhnutí. Rostliny poskytující úkryt, jako jsou nejčastěji pěstovaný akvarijní mech - Taxiphyllum barbieri (často zaměňovaný za téměř se u nás nevyskytující Vesicularia dubyana), řečanka (Najas guadelupensis) nebo dnes populární Lomariopsis lineata či Monosolenium tenerum nejsou pro úspěšný odchov podmínkou. Slouží ale jako dobrý úkryt pro čerstvě svlečené samice s vajíčky a pro mláďata, která po vylíhnutí z vajíček měří jen několik milimetrů.
Svlečky jsou bílé až průhledné a z akvária je neodstraňujeme – krevety je požírají a jsou pro ně zdrojem živin. Teplota k odchovu by měla být udržována mezi 22 - 24 °C. Filtrace by měla mít póry menší než mláďata, v opačném případě hrozí zahynutí drobných krevet ve spleti bioakvacitu a dalších použitých filtračních médií. Odchov stimulujeme častější výměnou vody. Přítomnost olšových šištic a dubového listí sbíraných mimo vegetační sezónu není v nádrži pro odchov nezbytná, ale huminové kyseliny, které se z nich vyplavují jsou také dobrým stimulem pro množení krevet všech druhů. Rozkládající se dubové listí a olšové šištice navíc představují pro tyto krevety přirozený zdroj potravy, kterou sbírají drobnými klepítky opatřenými štětinkami.
Celkově jde říci, že Neocaridina heteropoda a všechny její barevné variety jsou krevety velice vhodné pro akvaristy, kteří s chovem krevet začínají, nebo chtějí mít velkou populaci atraktivně zbarvených krevet.

Komentářů 2 | Přidat komentář | Chronologicky

Balcarová
14.01.2018 17:12:54

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat jestli je složitější chov listonoha nebo krevetek druhu Neocaridina heteropoda, případně jeho variací.

Děkuji Balcarová

odpovědět »

Jiří Libus
14.01.2018 20:29:15

 Dobrý den, předně - chov krevet a chov listonohů je úplně jiný. Jde o to, co je Vašim cílem. Zda mít doma takovou "pokusnou" nádržku a v ní sem tam rozvinout chov listonohů, nebo Vám jde o stabilní nádrž, která slouží i např. jako dekorace doma. Listonoh je spíše pro děti na pozorování rychlého vývoje z vajíčka po dospělce, po cca šesti týdnech dospělci hynou a nahrazují je líhnoucí se listnohové. Krevety N. heteropoda žijí i 2 roky a jakmile se začnou množit, tvoří v nádržích pěkné stabilní společenstvo bezobratlých žijících při dně. Jak založit akvárium pro listonohy nebo pro krevety je popsáno v jiných článcích na těchto stránkách a na otázku, který chov je jednodušší není jednoznačná odpověď. Nicméně je jisté, že vylíhnout v nádobě vajíčka listonohů a pak je pár týdnů odkrmovat je jistě jednodušší, než se starat dlouhodobě o prosperující nádrž.

odpovědět »